Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Beleid

Veel gestelde vragen beleid

Waarom een nieuw mobiliteitsbeleid
Veel gestelde vragen beleid

Komend jaar starten de bouw van Mosae Vita en de eerste fase van de Maastricht Health Campus. Hiervoor moeten we in de komende maanden 450 parkeerplekken opgeven. Dat is een kwart van het huidige aanbod. Het realiseren van nieuwe parkeerplaatsen zou een investering van 15.000 euro per werknemer betekenen. Dat investeren wij liever in onze patiëntenzorg. In plaats daarvan hebben we een nieuw parkeerbeleid opgesteld. De insteek daarvan is: met de fiets als het kan, met de auto als het moet! Zo houden we het azM goed bereikbaar voor medewerkers en bezoekers.

Is de aanpak van ons ziekenhuis uniek in de ziekenhuiswereld?

azM is zeker niet uniek als het gaat om het mobiliteitsbeleid. Betaald parkeren komt veel voor, bij een aantal ziekenhuizen geldt zelfs een parkeerverbod voor medewerkers die binnen een bepaalde straal van het ziekenhuis wonen. En net als bij ons werken ook diverse andere ziekenhuizen aan een aanscherping van het parkeerbeleid.

Hoe zijn medewerkers betrokken bij het nieuwe parkeerbeleid?

Sinds 2012 besteden we aandacht aan de knelpunten rondom parkeren en bereikbaarheid. Zo hebben we overleg gevoerd met de OR, managers en is er een conferentie Mobiliteit georganiseerd waar ideeën zijn aangedragen om de knelpunten op te lossen. Daarbij was iedereen uitgenodigd om mee te denken en te praten. De aanpak in andere ziekenhuizen (o.a. VU-MC, Bronovo, Erasmus MC) hebben we gebruikt als input, want het gaat hier om een landelijk probleem. Op basis van de uitkomsten van het overleg hebben we het beleid vorm gegeven.

€ 15.000 investering per parkeerplek, leg dat eens uit?

Het tarief van € 15.000 is een gemiddelde van de kosten die een organisatie moet maken om een parkeerplaats te realiseren. Uiteraard is dit afhankelijk van het soort parkeerplekken. De gemeente Maastricht ontmoedigt het parkeren op maaiveldniveau (dus een open parkeerplaats). Dat zou betekenen dat we een nieuwe parkeergarage moeten realiseren. Daarvoor is € 15.000 zelfs aan de lage kant. Zo'n forse investering vinden wij niet verantwoord, dat bedrag besteden we liever aan patiëntenzorg.

Komen jullie op de afdeling uitleg komen geven over het parkeerbeleid?

In september richten we in de buurt van het personeelsrestaurant een balie in, waar we uitleg geven over het nieuwe beleid, de tarieven en meer. Zo kun je op een tijdstip dat jou past bij ons terecht met al jouw vragen. Binnenkort is alle informatie ook beschikbaar via www.reiswijzer.mumc.nl.

Heb ik straks gegarandeerd een parkeerplaats?

Het aantal parkeerplaatsen wordt minder, daar kunnen we niks aan veranderen. Het nieuwe beleid is juist bedoeld om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden. Bovendien wordt één parkeerplaats vaak meerdere keren per dag bezet, waardoor er meestal wel een plekje te vinden is. Maar extreme situaties kunnen we natuurlijk niet voorkomen. We kunnen dus geen garantie op een vrije parkeerplaats geven.

Er is gekozen voor een getrapt tarief, is dat niet oneerlijk?

Daar is bewust voor gekozen. Woon je dichtbij, dan heb je immers meestal meer mogelijkheden voor alternatief vervoer dan wanneer je verder weg woont. Daarom is het uitgangspunt: woon je binnen een straal van 2 kilometer en werk je in de piekuren, kom dan met de fiets. Wie daar niet voor kiest, krijgt te maken met extra parkeerkosten. Om je een idee te geven, op dit moment bestaat de grootste groep parkeerders (maar liefst 34%!) uit medewerkers die binnen 5 km van het ziekenhuis wonen; voor 1875 medewerkers is de fiets een goede optie.

Ik woon ver weg. Toch gaat voor mij ook het tarief omhoog, waarom is dat?

Sinds 2008 zijn de parkeertarieven niet meer geïndexeerd. We hebben ervoor gekozen om – tegelijk met de invoering van het nieuwe parkeerbeleid – het laagste tarief in de piekuren met € 0,25 te laten stijgen.

Wat gebeurt er met de extra inkomsten uit parkeren?

De extra inkomsten die we halen uit het hogere parkeertarief en de abonnementen, gebruiken we om voorzieningen te treffen die nodig zijn om met de fiets, brommer, motor of lopend naar het MUMC+ te komen. Denk aan extra fietsenstallingen en douches.

Sluit de enquête