Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Met de auto

Veel gestelde vragen auto

Carpoolen
Veel gestelde vragen auto

Op dit moment hebben we daar nog geen specifieke voorzieningen - zoals speciale parkeerplaatsen - voor. Afspraken om de kosten te verrekenen met de persoon of personen met wie je carpoolt, maak je zelf. In het najaar gaan we wel met de projectgroep kijken of er extra voorzieningen voor carpoolers mogelijk zijn. We hebben hierover al meerdere goede ideeën binnengekregen, waar we zeker mee aan de slag gaan.Je betaalt één keer per auto. De parkeerkosten worden immers doorbelast op de smartcard waarmee je toegang hebt gekregen tot het parkeerterrein.

Abonnement

In het najaar van 2015 introduceert het azM het parkeerabonnement. Het abonnement geeft medewerkers toegang tot de personeelsparkeerterreinen tegen een veel lager tarief dan het parkeertarief voor bezoekers. Het abonnement geldt altijd en voor iedereen die parkeert, óók voor toeleveranciers. Dus: kom je 3 keer per jaar, in 3 verschillende maanden, tijdens piekuren met de auto? Dan betaal je 3 maanden abonnement. Kom je niet met de auto binnen piekuren, maar heb je wel abonnement betaald? Dan krijg je het abonnementsgeld terug: een extra incentive om niet te parkeren.

Overzicht inhoudingen en vergoedingen

 

 

  

 

Word ik geacht een parkeerabonnement te kopen?

Als je vanaf de maand oktober parkeert op één van de personeelsparkeerterreinen, ga je er automatisch mee akkoord dat je een abonnement koopt.  De kosten voor het abonnement worden vervolgens automatisch via je salarisstrook afgeschreven. Je kunt dus ook in andere maanden parkeren en gewoon het parkeerterrein op.

Dagtarief: verschil in piekuren en daluren

De bestaande tarieven worden veranderd en gedifferentieerd naar woon-werk afstand, tijdstip van de dag, dag van de week en naar maand. De parkeertarieven gaan omhoog om de parkeervraag te beperken. Maar dit geldt alleen voor de piekmomenten.

De piekuren (hoog tarief) zijn maandag tot en met donderdag tussen 06:00 en 14:00 uur. De overige tijden zijn de daluren. Feestdagen beschouwen we als weekenddagen. Die vallen dus ook onder de daluren. De dagtarieven zijn hoger naarmate de medewerker dichterbij woont.

Op de daluren geldt (ook op de piekdagen) een vast, gereduceerd tarief (laag tarief) van € 0,75. Dit is gelijk aan het huidige tarief. Dit tarief geldt voor parkeren tijdens avond- en nachtdiensten, de weekenden en op feestdagen.

De afstand van het woon-werkverkeer wordt berekend aan de hand van de ANWB Routeplanner, waarbij we kiezen voor de kortste route met de auto. Dit doen we nu ook al voor het vaststellen van de vergoeding voor het woon-werkverkeer

Zijn er uitzonderingen op de regel?

De tarieven gelden voor iedereen. Ook als er redenen zijn waarom je toch met de auto moet komen. In het nieuwe parkeerbeleid staat dat het parkeertarief voor minder valide medewerkers hetzelfde is als voor de overige medewerkers. Natuurlijk kunnen zij wel blijven parkeren op de aangewezen plekken. We hebben hier echter meerdere vragen over gekregen, die we binnenkort bespreken in de stuurgroep. Mocht er nog iets veranderen in het beleid, dan komen we daarop terug via de website en/of andere communicatiemiddelen.

Regeling voor de avond/nachtdienst

Met de fiets kan dan onveilig zijn. Is daar rekening mee gehouden? Uiteraard houden we daar rekening mee. Het tarief voor avond- en nachtdiensten, vrijdag de hele dag én in het weekend blijft gewoon bij het oude: € 0,75 per dag. Dit is het daltarief, dat geldt van 14.00 uur tot 06.00 uur. Ook de specifieke regelingen voor nacht- en avonddiensten blijven ongewijzigd. 's Nachts parkeer je dus gewoon in de bezoekersgarage en tijdens avonddiensten in een apart gedeelte op P-2. Alleen het parkeren tijdens piekuren op maandag tot en met donderdag tussen 06.00 uur en 14.00 uur wordt duurder.

Regeling bereikbaarheidsdienst

Als je als dienstdoende wordt opgeroepen, kun je de parkeergarage inrijden met een zogenaamde bereikbaarheidskaart. Vergeet dan niet om hem ook bij het uitrijden te gebruiken; je eigen toegangskaart werkt namelijk alleen als je er ook mee naar binnen bent gekomen.

Aansluitend aan mijn normale dagdienst draai ik een bereikbaarheidsdienst. Hierdoor kom ik overdag al met mijn auto. Gelden dan aangepaste parkeertarieven?

Als je in de piektijden met de auto naar het azM komt, dan betaal je daarvoor het normale tarief. Dit staat los van de reden waarom je deze keuze maakt.

Blijft het parkeerterrein bij het Oxfordgebouw wel open?

Ja, het parkeerterrein naast het Oxfordgebouw blijft gewoon geopend.

Wordt het mogelijk om in de parkeergarage van het MECC te parkeren tegen een gereduceerd tarief?

Op dit moment onderzoeken we of we met bedrijven in de omgeving van het azM afspraken kunnen maken over vervangende parkeerplaatsen. Zodra we hier meer over weten, informeren we je hier zo snel mogelijk over via deze website.

 

Vallen stagiaires ook onder het nieuwe parkeerbeleid?

Ja, stagiaires vallen volledig onder het nieuwe parkeerbeleid en gaan parkeerkosten betalen afhankelijk van de afstand woon-werkverkeer en het tijdstip waarop zij parkeren. Tevens komen ze in aanmerking voor de fietsbeloning in de wintermaanden.

Uitzondering voor collega's met een handicap

Medewerkers met een gehandicaptenkaart gaan het laagste tarief betalen. Zij kunnen gebruik blijven maken van de gehandicaptenparkeerplaatsen. Werknemers die tijdelijk minder mobiel zijn betalen het parkeertarief zoals dat voor hun geldt afhankelijk van de afstand woon-werkverkeer en het tijdstip waarop zij parkeren.Zijn er uitzonderingen voor collega's die vanwege het werk met de auto moeten komen?

Zijn er uitzonderingen voor collega's die vanwege het werk met de auto moeten komen?

Nee, als een werknemer voor het maken van een dienstreis met de auto moet komen betaalt hij/zij het tarief zoals dat voor hem/haar geldt afhankelijk van de afstand woon-werkverkeer en het tijdstip waarop men parkeert.

Hoe zit het met de bereikbaarheidsdienstkaarten?

Bereikbaarheidsdienstkaarten bieden dienstdoende functionarissen de mogelijkheid om , in geval zij opgeroepen worden, gratis te parkeren in de bezoekersgarage. Deze kaarten worden verstrekt op dienstniveau, niet op persoonsniveau.

Welke parkeerterreinen gaan er verdwijnen?

Met de bouw van Mosae Vita en de Campus verdwijnen op termijn de parkeerterreinen P5 en P6.

Wat zijn de regels voor een toegelatene?

Per 1 november 2017 is de betaalregeling voor toegelatenen ingegaan. Dit betreft medewerkers niet in loondienst van azM. Denk bijvoorbeeld aan specialisten van andere ziekenhuizen, uitzendkrachten, gedetacheerden, ZZP-ers en medewerkers van toeleveranciers. De parkeergelden worden verrekend met het saldo van de portemonnee op hun smartcard op het moment van inrijden. Toegelatenen dienen daarom vooraf hun smartcard van voldoende saldo te voorzien.

Kunnen toegelatenen parkeren op alle personeelsparkeerterreinen?

Toegelatenen kunnen alleen parkeren op personeelsparkeerterrein P-10. Op de overige personeelsparkeerterreinen hebben toegelatenen geen toegang.

P10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wel of geen € 10,00 inschrijfkosten?

De stuurgroep Mobiliteit heeft besloten om geen inschrijfkosten in rekening te brengen voor de eerste keer dat je deelneemt aan de parkeerregeling. Je kan dus ook in november of december voor het eerst parkeren en gewoon het parkeerterrein op. Ook dan heb je automatisch een abonnement. In het geval dat een medewerker het abonnement beëindigt en opnieuw wil deelnemen, dan worden € 10,- mutatiekosten verrekend met het salaris.

Ik ben nieuw in het azM, vanaf wanneer moet ik betalen voor parkeren?

Medewerkers die nieuw in dienst komen van het azM mogen de eerste kalendermaand gratis parkeren. In deze maand kunnen zij bekijken welke vorm van vervoer het best past. Na deze periode is ook voor deze nieuwe medewerkers het reguliere parkeertarief op hen van toepassing.

 

Sluit de enquête