Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Met de auto

Update parkeerkosten externen

Met de heer L. Brans Brabant is een gesprek geweest inzake het onderscheid in tarieven tussen azM-medewerkers en toegelatenen.

Uitkomst van dit gesprek is dat het azM ook voor toegelatenen en externen een verschillend parkeertarief zal toepassen voor piek- en daluren.

Tijdens de piekuren van maandag tot en met donderdag tussen 06.00 uur en 14.00 uur zal het bedrag van € 2,-- gelden per parkering. Voor alle overige tijden geldt een daltarief van € 0,75 per parkering.

Sluit de enquête