Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Met de fiets

Aanschaf fiets en e-bikeregeling

De fiets- en e-bikeregeling

Ben je toe aan een nieuwe fiets om mee naar het werk te komen, maar vind je de aanschafkosten te hoog? Profiteer dan van de fiets- en e-bikeregeling! Daarmee kun je één keer per jaar drie jaar een deel van je salaris, vakantiegeld of eindejaarsuitkering gebruiken om een fiets of e-bike te kopen. Zie ook voor meer informatie het Odindocument 22369.

Wat is het?

Je koopt zelf een fiets of e-bike bij een erkende rijwielhandelaar (winkel of via internet). Het maximum aanschafbedrag (waarover fiscaal voordeel geldt) is € 900,- voor een fiets en € 1.749,- voor een e-bike. Daar bovenop mag je nog maximaal € 246,- uitgeven aan accessoires. Wil je ook nog een fietsverzekering afsluiten? Dan mag je de kosten daarvoor ook bij het bedrag optellen.

De fiets- en e-bikeregeling is bedoeld voor medewerkers die met de fiets naar het werk komen. Om ervoor in aanmerking te komen, moet je dan ook schriftelijk verklaren dat je meer dan de helft van de werkdagen (geheel of gedeeltelijk) met de fiets of de e-bike naar het werk komt (zie artikel 5 op de overeenkomst).

Rekening op naam

Belangrijk is dat je een originele rekening op jouw naam aanlevert, waarop duidelijk het BTW-bedrag staat vermeld. Heb je een e-bike gekocht? Laat dit dan specifiek vermelden op de rekening. Dat geldt ook voor de accessoires die je hebt gekocht (soort accessoire én prijs). Let op: accessoires worden alleen vergoed als ze direct in verband staan met het woon-werkverkeer.

Waar dient u rekening mee te houden?

U kunt de fiets of e-bike rechtstreeks bestellen en aankopen via FiscFree of deze in eigen beheer aankopen en het bedrag declareren via de declaratiemodule "CAO a la carte: fiets" binnen FiscFree. De spelregels vindt u hier: https://intranet.mumc.nl/sites/IkWerkInHetMUMC/Paginas/CAO-a-la-carte-regeling---details.aspx.

 

Wanneer u de fiets of e-bike in eigen beheer koopt, geldt het volgende:

U schaft zelf de fiets of e-bike aan bij een erkende rijwielhandelaar (winkel of via internet).Let op: zorg er voor dat u een originele rekening op uw naam aanlevert waarop ook duidelijk het BTW bedrag op vermeld staat.

Wanneer het een e-bike betreft, laat dit dan specifiek vermelden op de rekening.

Eventueel bij contante betaling kunt u de originele nota inleveren waarop staat dat deze is voldaan met vermelding van de naam en handtekening van de verkoper en een stempel van de rijwielzaak.

Als u accessoires onder de CAO à la Carte regeling wilt laten vallen dan zult u op de originele rekening ook duidelijk moeten maken welke accessoires aangeschaft zijn en tegen welke prijs. Alleen accessoires die direct in verband staan met woon-werk verkeer kunnen in het kader van de CAO à la Carte vergoed worden.Bij het indienen van een fietsverzekering dient u een kopie van de polis of het betaalbewijs in te leveren

.De aanschaf van een fiets of een e-bike met fiscaal voordeel kan consequenties hebben voor de bepaling van uw jaarinkomen ( zie artikel 7 op de overeenkomst en ODIN.nr: 022369 Cao à la Carte regeling

Als verrekening voor de fiets of de e-bike regeling kan van onderstaande "bronnen" gebruik worden gemaakt:

het brutosalaris; dit kan worden verrekend over maximaal 36 maanden.

het vakantiegeld; dit kan worden verrekend over maximaal 3 jaren in de maand mei.

de eindejaarsuitkering; dit kan worden verrekend over maximaal 3 jaren in de maand november.

Bij akkoord ontvangt u het toegekend bedrag bij het eerstvolgende salaris. Het toegekend bedrag wordt dan netto aan u overgemaakt en vervolgens wordt het bruto ingehouden op de bronnen die u zelf heeft aangegeven.

Belangrijk om te weten:

De huidige fiets- en e-bikeregeling is nog geldig tot en met 31 december 2019.

Sluit de enquête